• Problem in Glass, Plastic & Cardboard | ปัญหาในงานแผ่นกระจก พลาสติก และกล่องกระดาษ

    Glass Sheet, Plastic Sheet, & Cardboard Box How clean should your material be or how much cleaning should be done before handing over to printing or storage?   Problem - Cardboard Box manufacturer often faced with dust particle generated from die cutting process which leaves particles on the surface of the material. This reduce the quality of printing greatly, and it also increase number of defects. In addition, the print machine often has to be stopped for cleaning. - Plastic Sheet and Laminating vendors will often find bubbles of air gap between two sheet layers. This happens because the dust particle is in between the sheets and prevent the two sheets from sticky perfectly to each other. - Glass manufacturer often find scratches on the surface of the work when the material is transported from one place to another. There is a high possiblity that glass particles have not been completely cleaned from the surface of the product.   Solution - Install ionizers and vacuum the surface of the material before it is sent into the process after cutting or shearing. This will not only help the frequency of surface cleaning but also the frequency of printing machine down time stopped for cleaning. This can greatly reduce the risk of hard particle from being in between the two sheets when stacked and, as a result, create unwanted scratches.   Esco Thai Recommends: + Neutro-Vac Web and Sheet Cleaning System + Ion-O-Vac Mark I Sheet Cleaning System for Sheet Fed Presses + Ion-O-Vac Mark IV Rotary Brush Web and Sheet Cleaning System   Please contact us or call us at 02 322 9022 or email to sales@escothai.co.th for consultation!       งานแผ่นกระจก แผ่นพลาสติก และกล่องกระดาษ การกำจัดฝุ่นและเศษวัสดุหลังจากการตัดแผ่นหรือการ die cutting ก่อนทำการพิมพ์หรือจัดเก็บ ในกระบวนการผลิตนี้แผ่นหรือวัสดุควรสะอาดแค่ไหนถึงจะเพียงพอ   ปัญหาที่พบ - โรงงานผลิตกล่องลูกฟูกมักพบฝุ่นที่เกิดจากการตัดขอบหรือ die cutting และฝุ่นจากสภาพแวดล้อมที่เกาะบนผิวของแผ่นสินค้าก่อนทำการพิมพ์ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพงานพิมพ์สินค้าโดยตรง เช่นคุณภาพงานพิมพ์ หรือต้องหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์การพิมพ์ - โรงงานผลิตแผ่นพลาสติกและเคลือบผิว มักเกิดฟองอากาศหลังทำการเคลือบแผ่นเนื่องจากมีฝุ่นอยู่ระหว่างวัสดุและฟิลม์เคลือบ - โรงงานกระจกแผ่นมักมีรอยขีดข่วนบนผิวเมื่อมีการขนย้าย เนื่องจากเศษกระจกหลังจากการตัดถูกกำจัดไปไม่หมด   วิธีแก้ปัญหา การติดตั้งชุดทำลายไฟฟ้าสถิตและดูดฝุ่นเก็บก่อนสินค้าเข้าสู่กระบวนการพิมพ์เพื่อเพิ่มคุณภาพงานพิมพ์ ลดความถี่ในการทำความสะอาดชุดพิมพ์ ลดช่วงเวลาการหยุดเครื่องเพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์การพิมพ์หรือการติดตั้งก่อนจัดเก็บเพื่อลดการขูดขีดบนผิวของแผ่นจากการเรียงแผ่นเป็นตั้งและมีฝุ่นแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างแผ่น   เอสโก้ไทย ขอแนะนำ: + Neutro-Vac Web and Sheet Cleaning System + Ion-O-Vac Mark I Sheet Cleaning System for Sheet Fed Presses + Ion-O-Vac Mark IV Rotary Brush Web and Sheet Cleaning System   ติดต่อเรา หรือโทรหาเราที่ 02 322 9022 หรืออีเมล์มาที่ sales@escothai.co.th เพื่อปรึกษากับเราคะ!

  • Problem in Film Winding | ปัญหาในขบวนการม้วนฟิล์ม

    Film Winding & Cutting   Problems   - Employee gets static shock from built-up of electro-static on the film - Static attract dust particles which affects product quality   Esco Thai Recommends:   - After film cutting, Static Bar should be implemented to prevent attraction of dust particles - Before film winding, Air Static Bar should be implemented to help take out dust particles that may be on film surface - While film is winding, Ionized Blower should be implemented to reduct risk of static shock on employee   Please contact us or call us at 02 322 9022 or email to sales@escothai.co.th for consultation!     งานประเภทการตัดแบ่งฟิล์ม  ปัญหาที่พบ   - พนักงานถูกไฟช๊อตเนื่องจากประจุไฟฟ้าที่สะสมอยู่ที่ม้วนฟิล์ม - มีฝุ่นเข้ามาเกาะที่ม้วนฟิล์มมากซึ่งมีผลในเรื่องคุณภาพของฟิล์ม ปัญหานี็จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ลูกค้ามักจะบังคับให้ผู้ผลิตฟิล์มพยายามลดปริมาณฝุ่นลงให้มากที่สุด   เอสโก้ไทย ขอแนะนำ:   - หลังตัดแบ่งฟิล์มควรติดตั้งStatic Bar เพื่อลดไฟฟ้าสถิตป้องกันฟิล์มดึงฝุ่นเข้ามาเกาะ - ก่อนม้วนเก็บควรติดตั้ง Air Static Bars เพื่อไล่ฝุ่นที่อาจติดที่ผิวฟิล์มก่อน - ขณะม้วนฟิล์มควรติดตั้ง Ionized Blower เพื่อลดไฟฟ้าสถิตเพื่อป้องกันไฟดูดพนักงาน   ติดต่อเรา หรือโทรหาเราที่ 02 322 9022 หรืออีเมล์มาที่ sales@escothai.co.th เพื่อปรึกษากับเราคะ!